Drsaj

Razvoj kompetenc zaposlenih na ključnih področjih

Spodbujanje sodelovanja in prenosa informacij

Uvajanje novih praks

Aktualne objave

Projekt so omogočili

Ministrstvo Za Delo Lolo
Evropska Unija Logo
Javni štipendijski Logo