20220615 095411 (2)

Skupno usposabljanje – Management posameznika in organizacije

Glavni partner projekta KOC AS je dne 15. 6. 2022 za vse partnerje pripravil še zadnje skupno predavanje s področja managementa  posameznika in organizacije. Predavanje je vodil prof. dr. Iztok Podbregar. Partnerji so na usposabljanju izvedeli precej o spretnostih pogajanj, kakšen mora biti posameznik kot pogajalec, kakšne taktike pogajanj poznamo in kako jih uporabimo ter kakšno je uspešno komuniciranje, na koncu pa so imeli še delavnico kako pripraviti in izvesti dober intervju ter uspešen sestanek.

Prof. dr. Podbregar je dekan Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru in predstojnik Katedre za organizacijo in management. Je redni profesor na področju vodenja in upravljanja varnostnih organizacij. Leta 1997 je dosegel znanstveni magisterij s področja Kadrovskega managementa, leta 2000 pa je na Univerzi v Mariboru doktoriral s povsem novo metodo selekcije človeških virov. Je tudi redni profesor s trajnim mandatom od leta 2011. Ima 40 letne bogate izkušnje s področja vodenja in upravljanja na različnih področjih. Njegovo raziskovanje in predavanja so prvenstveno na področju organizacije, managementa, varnosti, managementa v pandemijah, negotovosti, celovitega upravljanja tveganj in kriznega managementa.

20220615 092637 (1)

Projekt so omogočili

Ministrstvo Za Delo Lolo
Evropska Unija Logo
Javni štipendijski Logo