Dk Koc

Kompetenčni centri za razvoj kadrov – zdravje in medicina – KOC AS

V okviru projekta »Kompetenčni centri za razvoj kadrov« sofinanciramo usposabljanja, namenjena razvoju različnih kompetenc, zato se izobraževanj oziroma usposabljanj v vseh partnerskih podjetjih udeležujejo zaposleni, pri katerih je očiten manko v razvoju določenih kompetenc, ki jih potrebujejo pri sedanjem ali bodočem delu.

Partnerstvo »Kompetenčni center za razvoj kadrov – zdravje in medicina« (KOC AS) je bilo v okviru projekta KOC 3.0 zelo uspešno, saj je celo preseglo vse kazalnike, ki jih je zastavilo ob začetku projekta.

Kljub nemalo izzivom v obdobju epidemije virusa COVID-19 smo člani ekipe KOC na Skladu zaposlenim v domovih za oskrbo starejših, ki so bili v tem času pod hudim pritiskom in stresom, poskušali pomagati z omogočanjem spletnih usposabljanj in on-line dogodkov (webinarjev) različnih zunanjih izvajalcev. Vključenost v projekt KOC AS je zaposlenim omogočila, da so se lahko tudi v tem času usposabljali iz vsebin, ki so bile v danih situacijah nujno potrebne ter tako pridobili informacije, nova znanja in izmenjali izkušnje.

David Kastelec, skrbnik KOC AS pri JŠRIPS

Projekt so omogočili

Ministrstvo Za Delo Lolo
Evropska Unija Logo
Javni štipendijski Logo