Vladimir Milovanović

Kompetenčni centri za razvoj kadrov

Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC) so bili že pred več kot desetimi leti zamišljeni kot partnerstva podjetij iz iste panoge ali iz istega prednostnega področja, ki bi sodelovala na področju razvoja kadrov. Na začetku je bilo s strani podjetij kar veliko zadržkov, vendar so sčasoma podjetja, ki so se vključila v prve KOC-e, kmalu ugotovila prednosti takega povezovanja, saj so z izmenjavo dobrih praks, rešitev in idej na področju razvoja kadrov izboljšala odnos podjetij do vseživljenjskega učenja in do uvajanja sodobnih kadrovskih prijemov. Močno se je razširilo zavedanje, da usposobljen kader pripomore k uspešnosti podjetja, k zadovoljstvu zaposlenih in manjšemu absentizmu. Partnerstva so postajala vse večja oziroma vse več podjetij je želelo sodelovati v projektu, tudi s področij, ki jih do sedaj nismo pokrivali. Eno izmed njih so domovi za starejše občane, ki so se združili v partnerstvo KOC AS. Kljub temu, da so bili novinci v projektu KOC, so se hitro in uspešno povezali. Stkali so dobre odnose ter si pomagali pri deljenju dobrih praks pri razvoji zaposlenih. S pomočjo projekta KOC se je tudi pri njih povečalo zavedanje o nujnosti vseživljenjskega učenja.

Vladimir Milovanović, vodja operacije KOC pri JŠRIPS

Projekt so omogočili

Ministrstvo Za Delo Lolo
Evropska Unija Logo
Javni štipendijski Logo