Organizacija in vodenje KOC AS poteka preko jasne upravljavske strukture.

Projektno pisarno sestavljajo predstavniki dveh podjetij (NETS, d.o.o. in DEOS, d.o.o.).

 

Nets                    Deos Logotip Slogan

 

Člani projektne pisarne oblikujejo stališča in priporočila glede vodenja projekta ter vsebinskega izvajanja programa usposablja in za izvedbo končne evalvacije delovanja KOC AS.

Projektno pisarno KOC AS, sestavljajo strokovnjaki z različnih področij. Na ta način je zagotovljeno kvalitetno obvladovanje vseh funkcij projektne pisarne; vsebinsko, strokovno, administrativno in finančno vodenje in obvladovanje projekta, spodbujanje sodelovanja in vzdrževanje motivacije ter skrb za koherentnost partnerstva.

Člani projektne pisarne:

Aleksander Ključevšek, NETS, d.o.o.

Dino Černivec, DEOS, d.o.o.

Miha Kranjc, DEOS, d.o.o.

Mojca Babnik, DEOS, d.o.o.

Projekt so omogočili

Ministrstvo Za Delo Lolo
Evropska Unija Logo
Javni štipendijski Logo