Iso 9001 2015

Skupno usposabljanje: Predstavitev sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 za domove starejših v partnerstvu KOC AS

S standardi kakovosti podjetja zagotavljajo kakovosti svojih procesov in storitev. To je pomembno tudi v domovih starejših, kjer lahko partnerji pričakujejo, da s standardi zagotovijo standardiziranost delovnih procesov, učinkovito povezavo med ključnimi udeleženci v procesih (stanovalci, svojci, zaposlenimi) ter vključenost v okolje, boljšo kakovost storitev za stanovalce v povezavi z večjo preglednostjo storitev in nenazadnje tudi večjo motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih.

Namen usposabljanja

Seznaniti udeležence s sistemom vodenja kakovosti, zahtevami standarda ISO 9001:2015 in z njihovim vplivom na organizacijo.

Kdaj: petek, 23. 10. 2020 med 8:00 in 12:00
Kje: seminar bo potekal preko spleta. Navodila in povezavo boste prejeli dan pred usposabljanjem. Za sodelovanje v spletni učilnici potrebujete napravo (računalnik, tablica, pametni telefon) z dostopom do dobre internetne povezave.

Vsebina

  • Uvod
  • Sistem vodenja kakovosti
  • Načela vodenja kakovosti
  • Standard ISO 9001:2015 – struktura in pregled zahtev
  • Povzetek vsebine in zaključek

Projekt so omogočili

Ministrstvo Za Delo Lolo
Evropska Unija Logo
Javni štipendijski Logo