Kocas Logo

Skupno usposabljanje: Kako z digitalnimi in video vsebinami animirati oskrbovance domov za starejše občane

Domovi za ostarele se vsakodnevno soočajo z različno stopnjo vključenosti njihovih stanovalcev v življenje in aktivnosti domov. Da bi z digitalnimi in video vsebinami animirali oskrbovance domov, smo pripravili seminar, ki naj bi predstavil nove prakse, z namenom, da se te uvedejo znotraj domov. Namen je uporabiti nove pristope preko digitalnih orodij, filmskih prispevkov, živih oddaj, ki bi imeli zanimivo in bogato vsebino, namenjeno prav segmentu zaposlenih v domovih, ki animirajo oskrbovance. Nove rešitve in vsebine bi se prenašale oz. izmenjevale med domovi kot primeri dobrih praks.

Z namenom, da bi predstavili nove možnosti animacije oskrbovancev preko digitalnih in video vsebin, smo pripravili brezplačno skupno usposabljanje, ki bo pokazalo dodatne poti in vsebine za dvig kvalitete življenja v domovih. Usposabljanje bo potekalo 15. aprila med 10:00 in 13:15 uro preko video povezave. Prijave za partnerje KOC AS zbiramo na info@kocas.si

Projekt so omogočili

Ministrstvo Za Delo Lolo
Evropska Unija Logo
Javni štipendijski Logo