Kocas Logo

Skupno izobraževanje partnerjev projekta KOC AS: Kriza v organizaciji kot priložnost za rast

Preteklo leto je zaznamovala epidemija, ki je domove za starejše še posebej prizadela. Tako domovi kot njihovi zaposleni so šli skozi faze žalovanja (zanikanje / šok / jeza, strah, žalost / sprejetje). Zato bomo 23.3.2021 ob 9:00 uri v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Firis Imperl d.o.o., organizirali skupno, brezplačno izobraževanje z naslovom Kriza v organizaciji kot priložnost za rast. Predavala bo gospa Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., specializantka integrativne psihoterapije in IMAGO facilitator.

Na izobraževanju bomo spregovorili o kokreaciji med dinamiko organizacije in dinamiko zaposlenih in kako ozavestiti, kakšno je stanje po epidemiji. Spoznali bomo univerzalni razvojni model za organizacije in skupine, razliko med vlogo in funkcijo ter kaj se trenutno dogaja v domovih za starejše v odnosu med vodstvom in člani timov. Udeleženci bodo spoznavali sebe in ozaveščali proces, skozi katerega so šli, kje so danes in kaj je njihov naslednji korak glede na delovno mesto in funkcijo, ki jo imajo v delovni organizaciji. Vsebina jih bo nagovorila in spodbudila k razmisleku, kako lahko konec spremenimo v nov začetek ter priložnost za rast.

Projekt so omogočili

Ministrstvo Za Delo Lolo
Evropska Unija Logo
Javni štipendijski Logo