Kocas Logo

Skupno izobraževanje Asertivno komuniciranje

16.06.2021 ob 08:30 smo za vse partnerje projekta KOC AS organizirali skupno izobraževanje na temo asertivne komunikacije, ki ga je izvedla izvedla predavateljica Tatjana Zidar Gale, univ. dipl. dramaturginja, NLP trener in NLP coach, certificirana integrativna relacijska psihoterapevtka, učiteljica čuječnosti.

Asertivno komuniciranje je neobrambno ali načelno komuniciranje, s katerim gradimo odnose in izboljšamo sodelovanje.  Z asertivnim pristopom sogovorniku sporočamo, da spoštujemo njega in sebe. Izhajamo iz predpostavke: jaz sem v redu, ti si v redu (jaz imam svoj pogled na stvari, ti pa svojega; jaz imam svojo zgodbo o tem, kar se dogaja, ti pa svojo; pomembno je, da drug drugega poslušava, saj se bova tako bolje razumela in lažje poiskala načine, kako naprej). Seveda se lahko zgodi, da sogovornik ne bo asertiven, zato še toliko bolj potrebujemo načine, da se »obdržimo« zunaj nagonskega pasu – da nas sogovornik ne bo potegnil vanj. Pomembno je torej, da se zavedamo, spoštujemo, upoštevamo sebe: svoje misli, čustva, potrebe in želje ter sogovornika: njegove misli, čustva, potrebe in želje. Pri tem pa bo treba upoštevati še objektivna dejstva: postopke, tehnične možnosti, ustaljene oblike reševanja, pogodbe, pravila…

Projekt so omogočili

Ministrstvo Za Delo Lolo
Evropska Unija Logo
Javni štipendijski Logo