Prvo Srecanje Partnerjev

Prvo srečanje partnerjev

Prvo srečanje partnerjev smo organizirali 20.09.2019 v Centru starejših Notranje Gorice.

 

Srečanja sta se udeležila tudi predstavnika Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije gospod David Kostelec in gospod Vladimir Milovanović.

Člani projektne pisarne smo partnerjem predstavili postavljene cilje na ravni našega partnerstva, KOC 3.0. AS ter navodila za poročanje upravičenih stroškov.

Srečanje smo zaključili s prijetnim druženjem in vabilom na naslednje srečanje, ki ga bomo organizirali 28.11.2019 v Centru starejših Notranje Gorice.

Projekt so omogočili

Ministrstvo Za Delo Lolo
Evropska Unija Logo
Javni štipendijski Logo