Slika

Preprečevanje okužb

Vsako leto je več kot 4 milijone Evropejcev izpostavljenih okužbam povezanim z zdravstveno oskrbo. V tem času še dodatno obstaja nevarnost v obliki novega Corona virusa, tako da je preprečevanje okužb še toliko bolj pomembno – sploh med našimi partnerji. V ta namen so pri našem partnerju Abena Helpi pripravili informativen priročnik o preprečevanju okužb (v prilogah).
Priloge:

Projekt so omogočili

Ministrstvo Za Delo Lolo
Evropska Unija Logo
Javni štipendijski Logo