KOC AS organizira spletno delavnico Učinkovita komunikacija in osebna odgovornost

Zaradi koronavirusa se v trenutnih razmerah vsi soočamo z izjemnimi izzivi in v takšnih časih je težko najti čas in tudi motivacijo za organiziranje usposabljanj, čeprav se ravno v takšnih razmerah pokaže potreba po specifičnih znanjih, ki bi koristila podjetjem. V KOC AS smo se zato odločili organizirati spletno delavnico za temi, ki sta sedaj še posebej pomembni: učinkovita komunikacija in osebna odgovornost. Delavnico bo vodil dr. Aleksander Zadel, potekala pa bo v torek, 19. 5. 2020 med 10:00 in 13:00.

Glavni cilji delavnice bodo povečanje kakovosti medosebnih odnosov in dvig komunikacijskih veščin, uspešno reševanje konfliktov in nesporazumov, povečanje osebne odgovornosti in spodbujanje razumevanja odgovornosti pri zaposlenih.

Projekt so omogočili

Ministrstvo Za Delo Lolo
Evropska Unija Logo
Javni štipendijski Logo